Névjegy

Régió

Index

90202

Székhely

Kossuth tér 6.
Ismertető

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapítványi fenntartású, kárpátaljai székhelyű, államilag elismert, III. akkreditációs fokozatú ukrajnai felsőoktatási intézmény. A képzés beindításának éve 1994 volt, amikor az oktatás a Nyíregyházi Főiskola Speciális Képzéseként vette kezdetét (ekkor még nem rendelkezett önálló jogi státusszal). Önálló, hivatalosan bejegyzett, állami működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézményként 1996 óta működik. 1996-tól Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) néven folytatott tanárképzést különböző szakokon és szakpárokon. 2003-tól II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola néven struktúraváltás és profilbővítés eredményeképpen a tanárképzésen kívül eső szakterületeken is folynak nappali, levelező, nem akkreditált (magyarországi intézmények által ide kihelyezett) képzések, valamint különféle tanfolyamok.

A Főiskola öt anyaországi kihelyezett képzés képzőhelyeként is működik: a Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara kertészmérnöki, a Gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara állattenyésztő mérnöki, a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara gazdálkodási és menedzsment, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia katekéta–lelkipásztori munkatárs, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara pedig mentálhigiénés segítő szakember szakos képzés indítását kezdeményezte a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán.

Intézményünk ukrán állami támogatásban nem részesül. A Főiskola alapítója és fenntartója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA). Szakmai ellenőrző szerve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma. Az intézmény fenntartásához szükséges anyagi támogatás jelentős hányadát a KMFA anyaországi forrásokból kapja, illetve azt pályázati úton egészíti ki.

Ukrajna Akkreditációs Bizottsága a Főiskola valamennyi szakát akkreditálta, és ezzel az intézmény olyan önálló magyar felsőoktatási képzőhellyé vált Magyarország határain kívül, amely államilag elismert, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által jegyzett oklevelet adhat ki végzős hallgatói számára. A Főiskola egészen 2004-ig az egyetlen önálló, az adott állam által hivatalosan elismert magyar felsőoktatási intézmény volt Magyarország határain kívül.

A Főiskola „Diplom Baccalaureus” (BSC), „Diplom Specialist”, illetve „Diplom Magister” minősítésű oklevelek kiadására jogosult. Utóbbi kettő egyetemi szintnek felel meg, ami azt jelenti, hogy az ilyen diplomával rendelkező végzősök doktori iskolákban, PhD-képzésben és aspirantúrán is folytathatják tanulmányaikat.

Az intézmény munkáját a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma 2004-ben Bethlen Gábor-díjjal ismerte el.


Kulcsszavak